Conflictes familiars

• Et preguntes on és la felicitat i com s’aconsegueix?

• Com és que el què resoldries fàcilment  a casa d’un altre, és tant difícil a casa d’un mateix?

Les relacions dins les famílies són complexes per naturalesa, la implicació emocional, la convivència, els vincles, les creences, els valors, les acords parlats i els no parlats… Les famílies són un sistema complex.

Així mateix, el benestar personal està íntimament relacionat en com ens relacionem amb els nostres familiars directes.

És, per tant, evident que les relacions familiars poden esdevenir una font de benestar o el contrari, crear-nos un estat d’angoixa que ens malmeti la nostra vivència. Afrontar les dificultats, posar-hi paraules, identificar els punts de conflicte, així com les potencialitats de cada membre de la família, ens pot ajudar a resituar-nos en el sistema, millorar les relacions i la vida de cada un dels membres.